lunes, 19 de septiembre de 2016

CORAIS DE AUGA FRIA NA RIA DE PONTEVEDRA( cold water corals)

             Diferentes tipos de corais recollidos polo Oeste da Illa de Ons, Bueu, Pontevedra


arriba coloración dun coral morto, debaixo coloración da mesma especie viva
(entre 60 e 100 metros de profundidade)

Ainda que para o mundo científico os corais de auga fría nas costas de Galicia son pouco ou nada coñecidos, os mariñeiros coñecen da súa existencia dende hai décadas , dende que se comezaron a empregar artes de enmalle e de arrastre. Curiosamente mesmo algunha especie ten nome popular(Murrunchos).


Murrunchos (entre 50 e 100 metros de profundidade)

Podemos encontrar corais de auga fría dentro das Rías en profundidades insospeitadas , en menos de 10 m. de profundidae atopei unha especie asociada a unha  alga que ainda que descoñezo a súa bioloxía, supoño que non será anual , é doado atopar esta alga con corais incrustados en praias do Leste de Ons no medio das arribazóns de argazos.

Lophelia sp.( entre 60 e 100 metros de profundidade)

 Entre 30 e 50 m. xa podemos atopar mais de 10 especies, algunhas delas pequenas e que aparecen incrustadas enriba de corais maiores incluso si estes xa están mortos.

corais pequenos asociados a corais grandes 


Cando se fala de destrucción de corais de augas frías sobre todo se fala de artes de arrastre, personalmente creo que teñen moitísimo mais impacto as artes de enmalle como, Miños, Betas, Rascos, Volantas etc. Os corais asócianse maiormente a zonas rochosas nas que o arrastre é menos frecuente xa que é moi doado destrozar os aparellos, pola contra o enmalle é calado frecuentemente en calquera zona rochosa , enleándose nos corais que son arrincados cando o arte se recolle, proba delo son as fotografías que se amosan nesta entrada. Ainda que teño restos de corais de hai mais de 20 anos o que me animou a facer esta entrada foi o comentario dun mariñeiro...díxome que nas zonas nas que hai anos se enganchaban multitude de corais agora xa non hai. Imaxinade que durante décadas se foron arrincando ano tras ano corais e que algúns terían centos de anos e se destruiron en segundos.

Cando xa tiña pensado facer esta entrada, vaia casualidade....., un día de pesca deste vran a unha profundidade de 35 metros na zona de Montalvo Ría de Pontevedra ,enganchamos co rezón un lieiro de tanza no que se estaban a desenrolar diferentes especies de corais.


detalles dos diferentes corais atopados no lierio de tanza da fotografía superior

Os corais de auga fría están protexidos en moitos paises da Unión Europea, para isto o mais importante é invertir en investigación para poder estudar as diferentes especies de corais, a biodiversidade que acollen, facer mapas de distribución para poder escoller as zonas prioritarias a protexer, en España a conservación da biodiversidade en xeral, está moi por debaixo de outras prioridades.

detalle de como comezan os polipos de coral a colonizar, neste caso un anaco de tanza empregado para a pesca, semella que é bo sustrato para o comezo da colonización.

Para rematar unha reflexión, na última glaciación polo Oeste de Ons onde agora hai 100 metros de profundidade daquela estaba o límite do mar, as rías non tiñan auga salgada e a erosión dos ríos foinas formando, coa retirada progresiva do xeo foi aumentando o nivel do mar, a auga iría quecendo progresivamente , agora as preguntas, nalgún período deses miles de anos os corais de auga mais quente non puderon colonizar as nosas costas? cando as profundidades eran menores e a auga estaría mais quente? son os corais de auga fría, que non están asociados a formacións volcánicas, corais relictos doutros tempos que se foron adaptando as novas condicións climáticas?


jueves, 11 de febrero de 2016

Especies de interés


Apórtanse datos sobre distribución de especies de interés por estaren " protexidas " , pola súa importancia como bioindicadoras ou pola súa escaseza, froito de traballo de campo apartires do ano 2011, sen metodoloxía establecida e nalgúns casos de encontros fortuitos.

CHIOGLOSSA LUSITANICA


Puntos de localización Chioglossa lusitanica

(2014-2016) Rego do Souto           511343.21 E  4696486.46 N
(2014) Rego do Carballo     513419.36  E  4697356.51 N
(2014-2016) Fabaiños                 513263.55  E  4696595.37 N
(2014) As Cereixeiras          516269.85 E  4695642.94 N
(2016) Rego de Dorrón        519432.43  E  4696556.28 N 

RANA IBERICA


Puntos de localización Rana iberica

(2012-2013-2014)  Rego do Souto       511058.44 E 4966413.40 N 
(2012-2013-2014)  Fabaiños              512804.59 E 4696417.36 N
                     (2012-2013-2014)       513237.67 E 4696501.97 N
(2012-2013-2014)  Rial             514573.72 E 4695287.04 N
(2014-2015)  Rego de Dorrón  519021.91 E 4694988.80 N
(2016) Rego das Besadas, Nantes-Sanxenxo
    
ARVICOLA SAPIDUS


Puntos de localización Arvicola sapidus

( 2015-2016 ) Recón                 510921.71 E 4699123.80 N
(2012-2013-2014-2016)  Fabaiños       512711.89 E 4696765.36 N
(2012-2013)  Rial               514573.72 E 4695287.04 N
(2014- 2015)  Dena            514790.27 E 4701713.24 N
(2016) Rego do Souto       511058.44 E 4966413.40 N 

BRACHYTRON PRATENSE


puntos de localización Brachytron pratense

(2011-2012-2013-2014-2015)Ismo Lanzada 510410.46 E 4699945.91 N
510741.07E 4699342.40 N
(2012-2013-2014)Canteira Siradella 510217.50 E 4701303.10 N
(2011-2012-2013-2014-2015)Recón 510883.54 E 4699120.41 N
510877.71 E 4698994.17 N
(2013-2014-2015-2016)Fabaiños 512822.03 E 4696354.68 N
(2013-2014) charca Monte Faro 513288.07 E 4696778.41N 

COENAGRION MERCURIALE


Puntos de localización Coenagrion mercuriale

(2012-2013-2014) Dena  514777.60 E 4701697.67 N
         (2012-2013-2014)   516162.43 E 4698369.57 N
(2012-2013-2014-2015-2016) Fabaiños  512809.51 E 4696308.74 N
(2012-2013-2014-15-16)  512771.35 E 4696697.83 N
(2012-2013) O Carballo  513903.75 E 4697322.17 N
(2011-2012-2013) Baltar  514413.21 E 4694545.18 N
(2014-2015) Dorrón  519005.56 E 4694608.62 N 


OXYGASTRA CURTISII


Puntos de locacización  Oxygastra curtisii

(2011-2012-2013-2014) Dena  516103.83 E 4698384.27 N
(2012-2013-2014-2016)  Fabaiños  512834.26 E 4696256.74 N
(20112012-2013-2014) O Carballo  514182.52 E 4697025.32 N 
(2011-2012-2013-2014-20015-2016) Fianteira  514097.37 E 4700244.98 N

ANGUILLA ANGUILLA
Puntos de localización Anguilla anguilla

(2012-2013-2014) Fabaiños 512819.61 E 4696464.15 N
(2012-2014) Fianteira 513711.43 E 4700152.17 N
(2011-2012-2013-2014-20015) O Bao  511793.13  E 4700708.24 N
(2011-2012-2013-2014-20015) Dena    514068.55  E 4701168.55 N


GASTEROSTEUS ACULEATUS


Puntos de localización Gasterosteus aculeatus

(2012-2013-2014-2015-2016) Recón  510944.18 E 4699093.81 N 
(2012-2013-2014) Rego dos Mouros  511477.61 E 4698606.86 N
(2011-2012-2013-2014-2015-2016) Rouxique 512368.49 E 4700232.63 N 
(2013-2014) Dena  514780.04 E 4701683.31 N 

SPIRANTHES AESTIVALIS


Puntos de localización Spiranthes aestivalis

(2011-2012-2013-2014-20015) Recón 510876.72 E 4698972.86 N
(2011-2012-2013-2014-20015) Salinas 5108868.82 E 4699290.06 N
(2011-2012-2013-2014-20015) Ismo Lanzada 510734.44 E 4699387.13N
                                                                                   510356.63 E 4699982.30 N 
                                                                                   510507.12 E  4699821.36 N 

PHYLLOSCOPUS IBERICUS


Puntos de localización Phylloscopus ibericus

(2012-2013-2014) Dorrón  519118.70 E  4695172.71 N
(2012-2013) Baltar  514387.45 E 4694551.90 N
(2012-2013-2014-20015) Rial  514592.80 E 4695380.44 N
(2012-2013-2014-20015) Fianteira  514139.82 E 4700182.48 N 
(2012-2013-2014-2015-2016) O Carballo  514194.54 E 4697047.91 N 
(2012-2013-2014-2015-2016) Monte Faro  513301.40 E 4696775.44 N
(2012-2013-2014-2015-2016) Fabaiños  512879.74 E 4696256.27 N
(2012-2013) Bodeira  507421.17 E  4702342.97 N

sábado, 25 de abril de 2015

AVELAIÑAS II (Polillas Moths)


Familia: GEOMETRIDAE

Cyclophora albipunctata
 Cyclophora porata
 Cyclophora punctaria
 Cyclophora puppillaria
 Ectropis crepuscularia
Ematurga atomaria
 Epirrhoe alternata
Epirrhoe rivata
  Epirrita dilutata
   Eupithecia abbreviata
  Eupithecia breviculata
Eupithecia centaureata
 Eupithecia icterata
 Eupithecia nanata
  Eupithecia pulchellata
 Eupithecia scopariata
Euphyia biangulata  
Gymnoscelis rufifasciata
 Hemithea aestivaria
 Horisme radicaria
 Hydriomena impluviata
 Hylaea fasciaria
 Hypomecis punctinalis
 Idaea albarracina
 Idaea aversata
 Idaea belemiata
Idaea bigladiata 
 Idaea bilinearia
Idaea biselata
 Idaea calunetaria
 Idaea camparia
Idaea contiguaria
 Idaea degeneraria
Idaea dimidiata
 Idaea eugeniata
 Idaea fuscovenosa
Idaea lutulentaria
Idaea moniliata
  Idaea mustelata
 Idaea ochrata
 Idaea ostrinaria
 Idaea politaria
 Idaea straminata
Idaea subsaturata
 Idaea subsericeata
 Jodis lactearia
 Lomaspilis marginata
Macaria alternata
 Macaria liturata
Macaria notata
  Menophra abruptaria
Nychiodes andalusiaria
 Opisthograptis luteolata
Orthonama obstipata
  
Cyclophora albipunctata
10-5-14 Rio Maior-Quiroga LU

Cyclophora porata
2-9-13 O Carballo-Sanxenxo PO


Cyclophora punctaria
12-9-13 O Carballo-Sanxenxo PO


Cyclophora puppillaria
17-8-13 O carballo-Sanxenxo PO
10-5-14 Rio Maio-Quiroga LU


Ectropis crepuscularia
1-9-13 O Carbarllo- Sanxenxo PO
28-6-14 Rio Maior-Quiroga LU


Ematurga atomaria
11-8-13 O carballo-Sanxenxo PO
10-5-14 Rio Maior-Quiroga LU

Epirrhoe alternata
11-9-12 O Carballo-Sanxenxo PO

Epirrhoe rivata
23-6-13 Moreda-Folgoso do Courel


 Epirrita dilutata 
17-3-14 O Carballo Sanxenxo PO


 Eupithecia abbreviata
4-3-13 O Carballo-Sanxenxo PO

 Eupithecia breviculata
6-7-14 Rio Maior-Quiroga LU

Eupithecia centaureata
18-5-14 O Carballo-Sanxenxo PO

Eupithecia icterata
11-5-14 Rio Maior-Quiroga LU

Eupithecia nanata
6-9-12 O Carballo-Sanxenxo PO

 Eupithecia pulchellata
7-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Eupithecia scopariata
10-5-14 Rio Maior-Quiroga LU

Euphyia biangulata
15-9-13 Moreda-Folgoso do Courel 

Gymnoscelis rufifasciata
19-4-14 O Carballo-Sanxenxo PO
28-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Hemithea aestivaria
28-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Horisme radicaria
14-9-13 Moreda-Folgoso do Courel LU

Hydriomena impluviata
18-4-14 O Carballo-Sanxenxo PO

Hylaea fasciaria
5-7-14 Rio maior-Quiroga LU

Hypomecis punctinalis
27-7-13 O Carballo-Sanxenxo PO
11-5-14 Ri Maior-Quiroga LU

Idaea albarracina
21-8-12 O carballo-Sanxenxo PO


Idaea aversata
21-9-13 O Carballo-Sanxenxo PO
6-7-14 Rio Maior-Quiroga LU


Idaea belemiata
16-7-12 O Carballo-Sanxenxo PO

Idaea bigladiata
6-9-14 Rio Maior Quiroga LU

Idaea bilinearia
16-8-14 Rio Maior-Quiroga LUIdaea biselata
 18-5-14 O Carballo-Sanxenxo PO

Idaea calunetaria
 5-9-14 Rio Maior-Quiroga LU 

Idaea camparia
29-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea contiguaria
4-8-12 O carballo-Sanxenxo PO
29-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea degeneraria
29-5-12 O Carballo-Sanxenxo PO
10-5-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea dimidiata
2-9-13 O Carballo-Sanxenxo PO

Idaea eugeniata
22-9-13 O Carballo-Sanxenxo PO
6-7-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea fuscovenosa
27-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea lutulentaria
27-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea moniliata
28-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea mustelata
15-8-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea ochrata
7-7-13 O Carballo-Sanxenxo PO
5-7-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea ostrinaria
28-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea politaria
17-7-12 O Carballo-Sanxenxo PO
5-7-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea straminata
22-9-13 O Carballo-Sanxenxo PO
6-7-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea subsaturata
15-8-14 Rio Maior-Quiroga LU

Idaea subsericeata
8-5-14 O Carballo-Sanxenxo PO
10-5-14 Rio Maior-Quiroga LU

Jodis lactearia
29-5-12 O Carballo-Sanxenxo PO
28-6-14 Rio Maior-Quiroga LU

Lomaspilis marginata
4-8-13 O Carballo-Sanxenxo PO

Macaria alternata
6-7-13 O Carballo-Sanxenxo PO
9-5-14 Rio Maior-Quiroga LU

Macaria liturata
23-6-13 Moreda-Folgoso do Courel
16-8-14 Rio Maior-Quiroga LU

Macaria notata
10-8-13 A Ermida-Beariz OU
17-8-14 Rio Maior-Quiroga LU

Menophra abruptaria
16-9-12 O Carballo-Sanxenxo PO
10-5-14 Rio Maior-Quiroga LU

Nychiodes andalusiaria
16-8-14 Rio Maior-Quiroga LU

Opisthograptis luteolata
9-5-14 Rio Maior-Quiroga LU

Orthonama obstipata
19-4-14 O Carballo-Sanxenxo PO